Благодарност

Сакаме да изразиме особена благодарност до поддржувачите на оваа благородна кауза:

  • Драги, Љубица и Јорде Маневски за нивната несебична поддршка во овој проект
  • Невена Трајков – наоѓајки време да даде драгоцени совети за овој проект да биде успешен
  • Драган Капинков кој несебично помогна за да се прошири кампањата на различни вебстрани, заедно со другите патриоти од Перт, Австралија
  • Чичко Васил и Тетка Ката од Калгари, Канада, безрезервно пристапија и дадоа свој придонес
  • Тале Малиот  од Калгари кој секогаш рипа у оган за Македонија
  • Заедницата на Македонци од Едмонтон, Канада на чело со Ангел и Негован
  • Дечките од Аукланд, Нов Зеланд,
  • Патриотите од Македонија кои дадоа совети и драгоцена логистичка подршка на терен за да се оствари овој проект